KQXS

SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
Thứ tư
2021-07-28
Bắc Ninh
50 - 98
Thứ ba
2021-07-27
Quảng Ninh
52 - 71
Thứ hai
2021-07-26
Hà Nội
40 - 91
Chủ nhật
2021-07-25
Thái Bình
82 - 80
Thứ bảy
2021-07-24
Nam Định
77 - 96
Thứ sáu
2021-07-23
Hải Phòng
46 - 24
Thứ năm
2021-07-22
Hà Nội
23 - 66
Thứ tư
2021-07-21
Bắc Ninh
47 - 88
Thứ ba
2021-07-20
Quảng Ninh
23 - 36
Thứ hai
2021-07-19
Hà Nội
47 - 33