KQXS

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MAX 3D
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MAX 3D Thứ năm, NGÀY 2021-07-23
GiảiDãy số trúngSố lượngGiá trị
Nhất85933016₫1,000,000
Nhì86393181614138₫350,000
Ba76490310684₫210,000
927721579
KK80305825012877₫100,000
969653152416
GiảiKết quảSố lượng giảiGiá trị
G1Trùng 2 số G1171₫1,000,000,000
G2Trùng 2 số G22221₫40,000,000
G3Trùng 2 số G3None₫10,000,000
G4Trùng 2 số G.KKNone₫5,000,000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KKNone₫1,000,000
G6Trùng 1 số G1None₫150,000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KKNone₫40,000
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MAX 3D Thứ ba, NGÀY 2021-07-21
GiảiDãy số trúngSố lượngGiá trị
Nhất22640910₫1,000,000
Nhì37240413798976₫350,000
Ba15500149978₫210,000
153176885
KK574167473618150₫100,000
919597722632
GiảiKết quảSố lượng giảiGiá trị
G1Trùng 2 số G1329₫1,000,000,000
G2Trùng 2 số G22309₫40,000,000
G3Trùng 2 số G3None₫10,000,000
G4Trùng 2 số G.KKNone₫5,000,000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KKNone₫1,000,000
G6Trùng 1 số G1None₫150,000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KKNone₫40,000
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MAX 3D Chủ nhật, NGÀY 2021-07-19
GiảiDãy số trúngSố lượngGiá trị
Nhất15746665₫1,000,000
Nhì89165368657886₫350,000
Ba16599491178₫210,000
260657215
KK806247491806115₫100,000
973547058616
GiảiKết quảSố lượng giảiGiá trị
G1Trùng 2 số G1435₫1,000,000,000
G2Trùng 2 số G23103₫40,000,000
G3Trùng 2 số G3None₫10,000,000
G4Trùng 2 số G.KKNone₫5,000,000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KKNone₫1,000,000
G6Trùng 1 số G1None₫150,000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KKNone₫40,000
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MAX 3D Thứ năm, NGÀY 2021-07-16
GiảiDãy số trúngSố lượngGiá trị
Nhất51909264₫1,000,000
Nhì85712959352577₫350,000
Ba941972502104₫210,000
267809013
KK004227474986139₫100,000
919986214074
GiảiKết quảSố lượng giảiGiá trị
G1Trùng 2 số G1269₫1,000,000,000
G2Trùng 2 số G22758₫40,000,000
G3Trùng 2 số G3None₫10,000,000
G4Trùng 2 số G.KKNone₫5,000,000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KKNone₫1,000,000
G6Trùng 1 số G1None₫150,000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KKNone₫40,000
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MAX 3D Thứ ba, NGÀY 2021-07-14
GiảiDãy số trúngSố lượngGiá trị
Nhất17853950₫1,000,000
Nhì87603053049835₫350,000
Ba166702215603₫210,000
217677224
KK178157676431123₫100,000
705496161667
GiảiKết quảSố lượng giảiGiá trị
G1Trùng 2 số G1323₫1,000,000,000
G2Trùng 2 số G22812₫40,000,000
G3Trùng 2 số G3None₫10,000,000
G4Trùng 2 số G.KKNone₫5,000,000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KKNone₫1,000,000
G6Trùng 1 số G1None₫150,000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KKNone₫40,000
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MAX 3D Chủ nhật, NGÀY 2021-07-12
GiảiDãy số trúngSố lượngGiá trị
Nhất70918951₫1,000,000
Nhì513979332493117₫350,000
Ba579688128136₫210,000
415157224
KK829224396547255₫100,000
052721879239
GiảiKết quảSố lượng giảiGiá trị
G1Trùng 2 số G1483₫1,000,000,000
G2Trùng 2 số G24453₫40,000,000
G3Trùng 2 số G3None₫10,000,000
G4Trùng 2 số G.KKNone₫5,000,000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KKNone₫1,000,000
G6Trùng 1 số G1None₫150,000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KKNone₫40,000
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MAX 3D Thứ năm, NGÀY 2021-07-09
GiảiDãy số trúngSố lượngGiá trị
Nhất50127716₫1,000,000
Nhì23541322577444₫350,000
Ba34215571783₫210,000
940838914
KK661752255586142₫100,000
391496896259
GiảiKết quảSố lượng giảiGiá trị
G1Trùng 2 số G1262₫1,000,000,000
G2Trùng 2 số G22486₫40,000,000
G3Trùng 2 số G3None₫10,000,000
G4Trùng 2 số G.KKNone₫5,000,000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KKNone₫1,000,000
G6Trùng 1 số G1None₫150,000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KKNone₫40,000
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MAX 3D Thứ ba, NGÀY 2021-07-07
GiảiDãy số trúngSố lượngGiá trị
Nhất92144925₫1,000,000
Nhì48049070872157₫350,000
Ba086998534228₫210,000
891143210
KK398913366548169₫100,000
432617157391
GiảiKết quảSố lượng giảiGiá trị
G1Trùng 2 số G1243₫1,000,000,000
G2Trùng 2 số G22882₫40,000,000
G3Trùng 2 số G3None₫10,000,000
G4Trùng 2 số G.KKNone₫5,000,000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KKNone₫1,000,000
G6Trùng 1 số G1None₫150,000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KKNone₫40,000
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MAX 3D Chủ nhật, NGÀY 2021-07-05
GiảiDãy số trúngSố lượngGiá trị
Nhất56780727₫1,000,000
Nhì76448246344242₫350,000
Ba147518532342₫210,000
610957717
KK636625574618213₫100,000
252414003914
GiảiKết quảSố lượng giảiGiá trị
G1Trùng 2 số G1305₫1,000,000,000
G2Trùng 2 số G24339₫40,000,000
G3Trùng 2 số G3None₫10,000,000
G4Trùng 2 số G.KKNone₫5,000,000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KKNone₫1,000,000
G6Trùng 1 số G1None₫150,000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KKNone₫40,000
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MAX 3D Thứ năm, NGÀY 2021-07-02
GiảiDãy số trúngSố lượngGiá trị
Nhất11145358₫1,000,000
Nhì41642307667559₫350,000
Ba931633826123₫210,000
849933331
KK341565100289121₫100,000
182552116916
GiảiKết quảSố lượng giảiGiá trị
G1Trùng 2 số G1379₫1,000,000,000
G2Trùng 2 số G22807₫40,000,000
G3Trùng 2 số G3None₫10,000,000
G4Trùng 2 số G.KKNone₫5,000,000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KKNone₫1,000,000
G6Trùng 1 số G1None₫150,000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KKNone₫40,000

0

Xổ số điện toán Max 3D là gì?

Xổ số điện toán Max 3D là một trò chơi được Vietlott giới thiệu vào ngày 22 tháng 4 năm 2019.

Người chơi chọn 1 con số gồm 3 số (ví dụ 123). Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Thời gian mở thưởng Xổ số điện toán Max 3D

  • Thời gian quay số mở thưởng chính thức sản phẩm xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D” được thực hiện trong khoảng thời gian từ 18 giờ 00 phút và kết thúc không chậm hơn 18 giờ 30 phút các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần
  • Chương trình quay số mở thưởng sản phẩm xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D” được truyền trực tiếp trong khoảng thời gian từ 18 giờ 00 phút đến 18 giờ 30 phút các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên Trang thông tin điện tử của Vietlott (www.vietlott.vn) và các phương tiện truyền thông đại chúng khác (nếu có)
  • Thời gian quay số mở thưởng do Bộ Tài chính quy định cho từng thời kỳ. Khi có sự thay đổi, Vietlott có trách nhiệm thông báo công khai chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước thời điểm dự kiến thay đổi ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng.

Địa điểm mở thưởng Xổ số điện toán Max 3D

Trung tâm quay số mở thưởng của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - tầng 19, tòa nhà VTC, số 23 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc tại hoặc tại địa điểm theo thông báo của Vietlott.

Cơ cấu giải thưởng Max 3D

Giải thưởngSố lượngTrị giá giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất21.000.000
Giải nhì4350.000
Giải ba6210.000
Giải khuyến khích8100.000

Lưu ý:

  • Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng:
  • Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Ngoài ra người chơi còn có thể chơi theo thể thức Max 3D+ bằng cách chọn 2 con số gồm 3 số (ví dụ 123 và 456), với mức giá vẫn là 10.000 đồng. Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng.